Home

F E I N T

 

Feints are maneuvers designed to distract or mislead, done by giving the impression that a certain maneuver will take place, while in fact another, or even none, will.

Evolution is the exception, extinction is the rule part 6

 

120x100

 

OIL ON CANVAS

2017

 

... Art can not be better served than by a negative thought.The obscure and humble steps for the spirit of a work of art are as necessary as black to white. Work and create "for nothing," that his work has no future, work to see destroyed in a day and be aware that it is essentially not more important than carving for centuries, which is the difficult wisdom through the absurd thought is legitimate. Undertake the same time these two tasks, on the one hand, the denial, on the other hand, the rapture, which is the road that opens itself to the absurd artist. He must give the void color. This leads to a particular view of the art work. One considers the work of an artist too often as a succession of individual testimonies. One then confuses the artist with the literator. A profound thought is in constant becoming, mixes with the experience of a lifetime and forms accordingly. Likewise, living the only creation of a man in the successive and frequent forms that are his works. One complements the other to it or retrieves it and speak it corrects also against ....

from "The Myth of Sisyphus" an essay on the absurd, Albert Camus

....de kunst kan niet beter gediend worden, dan door een negatieve gedachte.De duistere en nederige stappen zijn voor de geest van een kunstwerk even noodzakelijk als zwart voor wit. Werken en scheppen 'voor niets' , weten dat zijn werk geen toekomst heeft, het werk in een dag vernietigd zien en er zich bewust van zijn dat dat in wezen niet belangrijker is dan houwen voor eeuwen, dat is de moeilijke wijsheid die door het absurde denken gewettigd wordt. Het gelijktijdig op zich nemen van deze twee taken, aan de ene kant de ontkenning, aan de andere kant de vervoering, dat is de weg die zich opent voor de absurde kunstenaar. Hij moet de leegte kleur geven. Dit leidt tot een bijzondere opvatting van het kunstwerk. Men beschouwt het werk van een kunstenaar al te vaak als een opeenvolging van afzonderlijke getuigenissen. Men verwart dan de kunstenaar met de literator. Een diepe gedachte is in voortdurende wording, vermengt zich met de ervaring van een leven en vormt zich daarnaar. Zo leeft ook de enige schepping van een mens in de opeenvolgende en veelvuldige gestalten die zijn werken zijn. Het ene vult het andere aan,corrigeert het of achterhaalt het en spreekt het ook wel tegen....

 

uit " De mythe van Sisyphus" een essay over het absurde, Albert Camus

Bob Roes in reflection with Raoul De Keyser at Kasteel Le Paige Herentals 2017

the moment is yours 19

50X70

OIL ON CANVAS

2016

the controversy (2)

OIL ON CANVAS

100X80

2018

the pursuit of happiness, interrupted 15

OIL ON CANVAS

100X80

2018

 

did I close the door ? 12

OIL ON CANVAS

100x80

2018

the gathering 8

OIL ON CANVAS

80X70

2018

the moment is yours 41

OIL ON CANVAS

100X80

2018

the messenger 49

OIL ON CANVAS

100X80

2018

the moment is yours 42

OIL ON CANVAS

100X80

2018

La rencontre

OIL ON CANVAS

100X80

2018

 

did I close the door 13

OIL ON CANVAS

70X90

2018

the attempt 23

200x160

OIL ON CANVAS

2018

the chess player

OIL ON CANVAS

50X60

2018

Liereman 3

3x80x100

OIL ON CANVAS

2018

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED